MIŁOŚNICY MIĘDZYODRZA – „ZIELONA MISJA: OD MARZEŃ DO RZECZYWISTOŚCI W DOLINIE DOLNEJ ODRY – TWORZENIE PARKU NARODOWEGO W KRAINIE MOKRADEŁ I BAGIEN MIĘDZYODRZA”

„ZIELONA MISJA: OD MARZEŃ DO RZECZYWISTOŚCI W DOLINIE DOLNEJ ODRY – TWORZENIE PARKU NARODOWEGO W KRAINIE MOKRADEŁ I BAGIEN MIĘDZYODRZA”

W odpowiedzi na globalne zmiany klimatyczne i spadek bioróżnorodności, narasta presja społeczna na lepszą ochronę przyrody, szczególnie wśród młodych ludzi. Ta tendencja zmusza polityków do rozważenia powołania nowych obszarów chronionych. Międzyodrze, niegdyś znane tylko nielicznym przyrodnikom, dzięki działaniom grupy przyjaciół znad Odry, może stać się pierwszym nowym parkiem narodowym w Polsce od 22 lat. Ich wysiłki sprawiły, że obszar ten znalazł się na czołówkach głównych mediów. Zapraszamy na prezentację tej inspirującej historii.

Więcej na temat działań inicjatywy Stwórzmy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry oraz o walorach przyrodniczych i kulturowych Międzyodrza znajdziecie na stronie: https://pnddo.pl/.

Skip to content