SPACER

Spacer z inicjatywą stwórzmy park narodowy doliny dolnej odry

Zaniedbano utrzymanie systemu hydrotechnicznego, co umożliwiło sukcesji wtórnej przywrócenie Międzyodrza do stanu zbliżonego do pierwotnego. Obszar ten stopniowo zamienił się w dzikie podmokłe lasy łęgowe i szuwary, a działalność ludzka stopniowo zanikła.
WSTĘP WOLNY

Skip to content