Włóczykij

Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"

Hydrozagadka w Szuwarach 5 "Wodny PRL"

- Snopki siana... Jedzą krowy... Chałupy przykryte okapem. O! Pies na uwięzi... O!
- Ta... Ta... W tak pięknych okolicznościach przyrody... I niepowtarzalnej...

Hydrozagadka w Szuwarach 5
Termin: 15-16 czerwca 2013
Miejsce imprezy: Gryfino - Młyn w Osuchu


Pamiętacie saturator kojarzony z "wózkiem" do produkcji wody sodowej, popularny element krajobrazu ulicznego w czasach PRL-u? Podczas zbliżającej się 5. edycji Hydrozagadki w Szuwarach będziecie mogli sobie o nim przypomnieć. I nie tylko o nim, bo tym razem nasza jubileuszowa, rozrywkowo-rekreacyjna impreza odbędzie się pod hasłem - Wodny PRL. Oprócz uroczych wędrówek na orientację w przestrzeniach gryfińskiej przyrody, nie zabraknie licznych plenerowych konkursów i zwariowanych zabaw, a jednym z głównych punktów naszego programu będą promocyjne spływy powstającym szlakiem kajakowym na Tywie. Do programu tegorocznej "hydrozagadki" wskakują również wyjątkowo akcenty rowerowe.

Hydrozagadka w Szuwarach to jedyna gryfińska cykliczna impreza odbywająca się w przestrzeniach wodnych.

W programie 5. edycji znajdziemy:

 • Rajdy na orientację - Wodny PRL. Po raz pierwszy trzy trasy: piesza rodzinna (ok. 15 km), piesza długa (30 km) i trasa pieszo-kajakowa (ok. 20 km pieszo - ok. 6 km kajakiem);
 • Otwarcie szlaku kajakowego na Tywie;
 • Mini Jazzbike - skoki rowerowe do wody, projekcje filmów rowerowych o tematyce ekstremalnej;
 • Ognisko, Muzyka;
 • Gryfińskie Rajdy Rowerowe - odcinek IV - (Kajakowa Frajda - 18 kilometrów rowerem, 4 km pieszo, 5 km kajakiem);

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Republika Międzyodrza.Formularze zgłoszeniowe i warunki uczestnictwa w rajdzie na orientację można znaleźć poniżej.

REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ
HYDROZAGADKA W SZUWARACH V
"WODNY PRL"

 1. Hydrozagadka w Szuwarach 5 to rajd na orientację o charakterze sportowo-turystycznym, który odbywa się na terenie gminy Gryfino. Jest jednym z kilku cyklicznych rajdów organizowanych pod egidą Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży "Włóczykij".
 2. Głównym celem rajdu jest sprawdzenie umiejętności orientowania się w terenie w nietypowych warunkach oraz zwrócenie uwagi uczestnikom na wyjątkowe uroki ziemi gryfińskiej. Inne cele owiane są tajemnicą i każdy z uczestników musi je odkryć w sobie.
 3. Główną zasadą rajdu jest to, aby w podanym limicie czasowym pokonać trasę pieszą lub pieszo-kajakową, odnaleźć określoną liczbę punktów kontrolnych, a także prawidłowo rozwiązać zagadki oraz wykonać zadania na trasie.
 4. TERMIN, GODZINY, BAZA RAJDU
  DATA: 15 czerwca 2013
  MIEJSCE: GRYFINO, plac za Gryfińskim Domem Kultury - ul. Szczecińska 17
  • 9:00 - 9:45 - Przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu na trasę pieszą podstawową (ok. 30 km) i pieszo-kajakową (ok. 20 km pieszo + ok. 6 km kajakiem),
  • 9:50 - Odprawa organizacyjna przed rajdem,
  • 10:00 - Start uczestników na trasę pieszą podstawową i pieszo-kajakową,
  • 10:30 - 11:00 - Przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu (na trasę pieszą krótką ok. 15 km),
  • 11:05 - Odprawa organizacyjna przed rajdem dla trasy pieszej krótkiej.
  • 11:15 - Start uczestników na trasie pieszej krótkiej.


  • META RAJDU znajdować się będzie w Młynie w Osuchu. Należy być przygotowanym na przetransportowanie się z tego miejsca. W miarę możliwości organizatorzy będą pomagać w transporcie samochodów na metę lub przewiezienie kierowców (wyłącznie kierowców!) z powrotem do punktu startu. NA MECIE RAJDU: gorący posiłek, ognisko z kiełbaskami, ogłoszenie zwycięzców rajdu na wszystkich trasach, zabawa z DJ-em/koncert, rozdanie nagród, pokaz skoków rowerowych do wody, projekcje filmów ekstremalnych o tematyce rowerowej. W niedzielę, dzień po rajdzie, będzie możliwość spływania rzeką Tywą na odcinku Borzymek-Osuch (około 5 km).
   Organizatorzy zapewniają noclegi dla uczestników rajdu w warunkach turystycznych (podłoga w sali wieloosobowej). Istnieje również możliwość rezerwacji noclegów w osobnych pokojach z łóżkami. W tej kwestii należy kontaktować się z właścicielem Starego Młyna w Osuchu. Kontakt: osuch1@o2.pl. Telefon: 604 942 128.
 5. Uczestnictwo
  • Na trasie kajakowo-pieszej mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe (ukończone 18 lat). Na trasach pieszych nie ma ograniczeń wieku.
  • Przed rajdem, na trasie kajakowo-pieszej zawodnicy muszą podpisać oświadczenie o tym, że posiadają umiejętność pływania. W oświadczeniu pojawi się również deklaracja o dobrym stanie zdrowia zawodnika oraz informacja, że w razie wypadku na trasie rajdu, zawodnik nie będzie dochodzić roszczeń o odszkodowanie.
  • Każdy uczestnik przed startem będzie poddany osobistej weryfikacji (konieczny dowód tożsamości).
  • Zawodnicy na trasie kajakowo-pieszej mogą startować pojedynczo lub w załogach dwuosobowych. Na trasach pieszych od 1 do 4 osób.
 6. Zgłoszenia
  Zgłoszenia do rajdu będą przyjmowane do 10 czerwca za pomocą formularza dostępnego na stronie www.wloczykij.com. Każda osoba, która zgłasza się swój udział w rajdzie poprzez formularz internetowy, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Ilość miejsc osób startujących w rajdzie jest ograniczona. W przypadku dużej ilości osób o starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warunkiem zakwalifikowania jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 30 zł (od osoby na trasie kajakowo-pieszej i pieszej podstawowej), oraz 20 zł (na trasie krótkiej), również do dnia 10 czerwca.
 7. Organizatorzy na trasie kajakowo-pieszej zapewniają:
  • kajak wraz z wyposażeniem,
  • kamizelkę ratunkową,
  • mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi i opisami,
  • nagrody dla zwycięzców,
  • posiłek i napoje (kawa, herbata) na mecie oraz w Punkcie Stop.
 8. Organizatorzy na trasach pieszych zapewniają:
  • mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi i opisami,
  • nagrody dla zwycięzców,
  • posiłek i napoje (kawa, herbata) na mecie oraz w Punkcie Stop.
 9. Główne zasady poruszania się zawodników
  • Trasa rajdu zostanie wyznaczona w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK). Zadaniem uczestników będzie pokonanie trasy rajdu pieszo oraz kajakiem przy użyciu mapy dostarczonej przez Organizatora w skali 1:25 000. Potwierdzenie PK nastąpi poprzez perforację otrzymanej karty startowej w odpowiednim polu.
  • Zawodnicy startują w kolejności czasowej wyznaczonej przez sędziego startowego.
  • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z pomocy osób trzecich i korzystania z jakichkolwiek innych środków transportu.
  • Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż. w szczególności: rozpalania ognisk oraz zaśmiecania. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników.
  • Zalecane jest posiadanie telefonu komórkowego, kompasu oraz nieprzemakalnego worka chroniącego ekwipunek w kajaku (na trasie kajakowo-pieszej).
  • W trakcie pokonywania trasy rajdu kajakiem obowiązuje nakaz posiadania na sobie kamizelki ratunkowej.
  • Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na trasach Rajdu.
 10. Opłaty
  • Opłatę startową należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Republiki Międzyodrza - Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Gryfinie 62203000451110000002049860. Płatność należy uiścić do 10 czerwca 2013 roku.
  • W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej w podanym terminie zawodnik zostanie skreślony z listy startujących.
  • Niestawienie się na starcie rajdu nie upoważnia do zwrotu wpłaconych pieniędzy.
  • Zwrot wpłaconych pieniędzy może nastąpić jedynie w momencie poinformowania organizatora o rezygnacji ze startu najpóźniej dwa dni przed dniem startu rajdu.
 11. Zasady klasyfikacji
  • Warunkiem ukończenia rajdu jest pokonanie pełnej trasy i zaliczenie choć jednego punktu kontrolnego.
  • O kolejności decyduje przede wszystkim ilość zdobytych punktów kontrolnych, później ilość punktów w konkursach i zadaniach, oraz czas pokonania trasy.
  • Sklasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy zaliczą jeden PK i zmieszczą się w wyznaczonym czasie.
 12. ORGANIZATOREM RAJDU jest Stowarzyszenie Republika Międzyodrza. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: hydrozagadkawszuwarach@gmail.com.

Archiwum

14. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij12. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij10. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij8. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij7. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij6. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij5. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij4. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij3. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij2. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij1. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

Kontakt

Spiritus Movens - Przemek Lewandowski - fluxoplazma@gmail.com
Biuro festiwalu - Gryfiński Dom Kultury - sekretariat@gdk.com.pl

Dołącz do nas Włóczykij na FB

Projektowanie stron internetowych - kostek.net