Włóczykij

Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"

Hydrozagadka w Szuwarach 5 "Wodny PRL"

- Snopki siana... Jedzą krowy... Chałupy przykryte okapem. O! Pies na uwięzi... O!
- Ta... Ta... W tak pięknych okolicznościach przyrody... I niepowtarzalnej...

Hydrozagadka w Szuwarach 5
Termin: 15-16 czerwca 2013
Miejsce imprezy: Gryfino - Młyn w Osuchu


Pamiętacie saturator kojarzony z "wózkiem" do produkcji wody sodowej, popularny element krajobrazu ulicznego w czasach PRL-u? Podczas zbliżającej się 5. edycji Hydrozagadki w Szuwarach będziecie mogli sobie o nim przypomnieć. I nie tylko o nim, bo tym razem nasza jubileuszowa, rozrywkowo-rekreacyjna impreza odbędzie się pod hasłem - Wodny PRL. Oprócz uroczych wędrówek na orientację w przestrzeniach gryfińskiej przyrody, nie zabraknie licznych plenerowych konkursów i zwariowanych zabaw, a jednym z głównych punktów naszego programu będą promocyjne spływy powstającym szlakiem kajakowym na Tywie. Do programu tegorocznej "hydrozagadki" wskakują również wyjątkowo akcenty rowerowe.

Hydrozagadka w Szuwarach to jedyna gryfińska cykliczna impreza odbywająca się w przestrzeniach wodnych.

W programie 5. edycji znajdziemy:

 • Rajdy na orientację - Wodny PRL. Po raz pierwszy trzy trasy: piesza rodzinna (ok. 15 km), piesza długa (30 km) i trasa pieszo-kajakowa (ok. 20 km pieszo - ok. 6 km kajakiem);
 • Otwarcie szlaku kajakowego na Tywie;
 • Mini Jazzbike - skoki rowerowe do wody, projekcje filmów rowerowych o tematyce ekstremalnej;
 • Ognisko, Muzyka;
 • Gryfińskie Rajdy Rowerowe - odcinek IV - (Kajakowa Frajda - 18 kilometrów rowerem, 4 km pieszo, 5 km kajakiem);

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Republika Międzyodrza.Formularze zgłoszeniowe i warunki uczestnictwa w rajdzie na orientację można znaleźć poniżej.

REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ
HYDROZAGADKA W SZUWARACH V
"WODNY PRL"

 1. Hydrozagadka w Szuwarach 5 to rajd na orientację o charakterze sportowo-turystycznym, który odbywa się na terenie gminy Gryfino. Jest jednym z kilku cyklicznych rajdów organizowanych pod egidą Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży "Włóczykij".
 2. Głównym celem rajdu jest sprawdzenie umiejętności orientowania się w terenie w nietypowych warunkach oraz zwrócenie uwagi uczestnikom na wyjątkowe uroki ziemi gryfińskiej. Inne cele owiane są tajemnicą i każdy z uczestników musi je odkryć w sobie.
 3. Główną zasadą rajdu jest to, aby w podanym limicie czasowym pokonać trasę pieszą lub pieszo-kajakową, odnaleźć określoną liczbę punktów kontrolnych, a także prawidłowo rozwiązać zagadki oraz wykonać zadania na trasie.
 4. TERMIN, GODZINY, BAZA RAJDU
  DATA: 15 czerwca 2013
  MIEJSCE: GRYFINO, plac za Gryfińskim Domem Kultury - ul. Szczecińska 17
  • 9:00 - 9:45 - Przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu na trasę pieszą podstawową (ok. 30 km) i pieszo-kajakową (ok. 20 km pieszo + ok. 6 km kajakiem),
  • 9:50 - Odprawa organizacyjna przed rajdem,
  • 10:00 - Start uczestników na trasę pieszą podstawową i pieszo-kajakową,
  • 10:30 - 11:00 - Przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu (na trasę pieszą krótką ok. 15 km),
  • 11:05 - Odprawa organizacyjna przed rajdem dla trasy pieszej krótkiej.
  • 11:15 - Start uczestników na trasie pieszej krótkiej.


  • META RAJDU znajdować się będzie w Młynie w Osuchu. Należy być przygotowanym na przetransportowanie się z tego miejsca. W miarę możliwości organizatorzy będą pomagać w transporcie samochodów na metę lub przewiezienie kierowców (wyłącznie kierowców!) z powrotem do punktu startu. NA MECIE RAJDU: gorący posiłek, ognisko z kiełbaskami, ogłoszenie zwycięzców rajdu na wszystkich trasach, zabawa z DJ-em/koncert, rozdanie nagród, pokaz skoków rowerowych do wody, projekcje filmów ekstremalnych o tematyce rowerowej. W niedzielę, dzień po rajdzie, będzie możliwość spływania rzeką Tywą na odcinku Borzymek-Osuch (około 5 km).
   Organizatorzy zapewniają noclegi dla uczestników rajdu w warunkach turystycznych (podłoga w sali wieloosobowej). Istnieje również możliwość rezerwacji noclegów w osobnych pokojach z łóżkami. W tej kwestii należy kontaktować się z właścicielem Starego Młyna w Osuchu. Kontakt: osuch1@o2.pl. Telefon: 604 942 128.
 5. Uczestnictwo
  • Na trasie kajakowo-pieszej mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe (ukończone 18 lat). Na trasach pieszych nie ma ograniczeń wieku.
  • Przed rajdem, na trasie kajakowo-pieszej zawodnicy muszą podpisać oświadczenie o tym, że posiadają umiejętność pływania. W oświadczeniu pojawi się również deklaracja o dobrym stanie zdrowia zawodnika oraz informacja, że w razie wypadku na trasie rajdu, zawodnik nie będzie dochodzić roszczeń o odszkodowanie.
  • Każdy uczestnik przed startem będzie poddany osobistej weryfikacji (konieczny dowód tożsamości).
  • Zawodnicy na trasie kajakowo-pieszej mogą startować pojedynczo lub w załogach dwuosobowych. Na trasach pieszych od 1 do 4 osób.
 6. Zgłoszenia
  Zgłoszenia do rajdu będą przyjmowane do 10 czerwca za pomocą formularza dostępnego na stronie www.wloczykij.com. Każda osoba, która zgłasza się swój udział w rajdzie poprzez formularz internetowy, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Ilość miejsc osób startujących w rajdzie jest ograniczona. W przypadku dużej ilości osób o starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warunkiem zakwalifikowania jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 30 zł (od osoby na trasie kajakowo-pieszej i pieszej podstawowej), oraz 20 zł (na trasie krótkiej), również do dnia 10 czerwca.
 7. Organizatorzy na trasie kajakowo-pieszej zapewniają:
  • kajak wraz z wyposażeniem,
  • kamizelkę ratunkową,
  • mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi i opisami,
  • nagrody dla zwycięzców,
  • posiłek i napoje (kawa, herbata) na mecie oraz w Punkcie Stop.
 8. Organizatorzy na trasach pieszych zapewniają:
  • mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi i opisami,
  • nagrody dla zwycięzców,
  • posiłek i napoje (kawa, herbata) na mecie oraz w Punkcie Stop.
 9. Główne zasady poruszania się zawodników
  • Trasa rajdu zostanie wyznaczona w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK). Zadaniem uczestników będzie pokonanie trasy rajdu pieszo oraz kajakiem przy użyciu mapy dostarczonej przez Organizatora w skali 1:25 000. Potwierdzenie PK nastąpi poprzez perforację otrzymanej karty startowej w odpowiednim polu.
  • Zawodnicy startują w kolejności czasowej wyznaczonej przez sędziego startowego.
  • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z pomocy osób trzecich i korzystania z jakichkolwiek innych środków transportu.
  • Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż. w szczególności: rozpalania ognisk oraz zaśmiecania. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników.
  • Zalecane jest posiadanie telefonu komórkowego, kompasu oraz nieprzemakalnego worka chroniącego ekwipunek w kajaku (na trasie kajakowo-pieszej).
  • W trakcie pokonywania trasy rajdu kajakiem obowiązuje nakaz posiadania na sobie kamizelki ratunkowej.
  • Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na trasach Rajdu.
 10. Opłaty
  • Opłatę startową należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Republiki Międzyodrza - Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Gryfinie 62203000451110000002049860. Płatność należy uiścić do 10 czerwca 2013 roku.
  • W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej w podanym terminie zawodnik zostanie skreślony z listy startujących.
  • Niestawienie się na starcie rajdu nie upoważnia do zwrotu wpłaconych pieniędzy.
  • Zwrot wpłaconych pieniędzy może nastąpić jedynie w momencie poinformowania organizatora o rezygnacji ze startu najpóźniej dwa dni przed dniem startu rajdu.
 11. Zasady klasyfikacji
  • Warunkiem ukończenia rajdu jest pokonanie pełnej trasy i zaliczenie choć jednego punktu kontrolnego.
  • O kolejności decyduje przede wszystkim ilość zdobytych punktów kontrolnych, później ilość punktów w konkursach i zadaniach, oraz czas pokonania trasy.
  • Sklasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy zaliczą jeden PK i zmieszczą się w wyznaczonym czasie.
 12. ORGANIZATOREM RAJDU jest Stowarzyszenie Republika Międzyodrza. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: hydrozagadkawszuwarach@gmail.com.
Wyniki Włóczykij Trip Extreme Zamów karnet Zamw bilet jednodniowy Zamów bilet na Bal Włóczykija (polsko - ukraiskie spotkanie integracyjne) Zamów bilet na Bal Włóczykija (polsko - ukraiskie spotkanie integracyjne) - z karnetem Zamów bilet na koncert Sneaky Jesus Zamów bilet na koncert Sneaky Jesus (z karnetem) Zamów bilet na wycieczke do Myliborza Zamów bilet na wycieczke do Myliborza (z karnetem)

Archiwum

15. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij14. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij12. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij10. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij8. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij7. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij6. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij5. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij4. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij3. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij2. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij1. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

Kontakt

Spiritus Movens - Przemek Lewandowski - fluxoplazma@gmail.com
Biuro festiwalu - Gryfiński Dom Kultury - sekretariat@gdk.com.pl

Dołącz do nas Włóczykij na FB

Projektowanie stron internetowych - kostek.net