Włóczykij

Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"

6. Hydrozagadka w Szuwarach - Zaginione światy

Kolejna szósta edycja rajdu pieszo-kajakowego Hydrozagadka w Szuwarach odbędzie się 14 czerwca. Hasłem tegorocznej edycji będą "Zaginione światy". Zawodnicy rywalizować będą na trzech trasach: pieszo-kajakowej, pieszej podstawowej oraz pieszej krótkiej (rodzinnej).

Wokół miejsc takich jak Atlantyda, Ozyria, Lemuria czy Mu narosło wiele mitów i legend, które łączy jeden wspólny element: potop. Czy rzeczywiście w naszej prehistorii, mogło dojść do tak potężnej katastrofy, która zatopiła całe miasta i populacje, pozostawiając po sobie jedynie legendę powtarzaną później przez garstkę tych co przetrwali? Czy w akwenach okolic Gryfina możemy odnaleźć ślady zaginionych światów?

REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ
HYDROZAGADKA W SZUWARACH VI
"ZAGINIONE ŚWIATY"

1.
Hydrozagadka w Szuwarach to rajd na orientację o charakterze sportowo-turystycznym, który odbywa się na terenie gminy Gryfino. Jest jednym z kilku cyklicznych rajdów organizowanych pod egidą Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży "Włóczykij".

2.
Głównym celem rajdu jest sprawdzenie umiejętności orientowania się w terenie w nietypowych warunkach oraz zwrócenie uwagi uczestnikom na wyjątkowe uroki ziemi gryfińskiej. Inne cele owiane są tajemnicą i każdy z uczestników musi je odkryć w sobie.

3.
Główną zasadą rajdu jest to, aby w podanym limicie czasowym pokonać trasę pieszą lub pieszo-kajakową, odnaleźć określoną liczbę punktów kontrolnych, a także prawidłowo rozwiązać zagadki oraz wykonać zadania na trasie.

4.
TERMIN, GODZINY, BAZA RAJDU

DATA: 14 czerwca 2014
MIEJSCE ZBIÓRKI: TAWERNA na gryfińskim nabrzeżu (budynek po lewej patrząc w stronę mostu od miasta)

8:45 - 9:30 - Przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu na trasę pieszą podstawową (ok. 30 km) i pieszo-kajakową (ok. 20 km pieszo + ok. 9 km kajakiem),
9:30 - Odprawa organizacyjna przed rajdem dla trasy pieszej podstawowej.
9:45 - Start trasy pieszej podstawowej.
9:50 - Odprawa organizacyjna dla trasy pieszo-kajakowej.
10:00 - Wyjazd uczestników na punkt Startu trasy pieszo-kajakowej.
10:15 - 10:00 - Przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu (na trasę pieszą krótką ok. 15 km),
11:05 - Odprawa organizacyjna przed rajdem dla trasy pieszej krótkiej.
11:15 - Start uczestników na trasie pieszej krótkiej.
META RAJDU znajdować się będzie w Ośrodku Pod Muszlami Darka Ludwiczaka w Wirowie. Organizatorzy zapewniają z mety rajdu transport busów w godzinach 16.00-19.00
Na MECIE RAJDU m.in.: gorący posiłek, ogłoszenie zwycięzców rajdu na wszystkich trasach, rozdanie nagród

5. Uczestnictwo
- Na trasie kajakowo-pieszej oraz pieszej podstawowej mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe (ukończone 18 lat). Na trasie pieszej krótkiej nie ma ograniczeń wieku.
- Przed rajdem, na trasie kajakowo-pieszej zawodnicy muszą podpisać oświadczenie o tym, że posiadają umiejętność pływania. W oświadczeniu pojawi się również deklaracja o dobrym stanie zdrowia zawodnika oraz informacja, że w razie wypadku na trasie rajdu, zawodnik nie będzie dochodzić roszczeń o odszkodowanie.
- Każdy uczestnik przed startem będzie poddany osobistej weryfikacji (konieczny dowód tożsamości).
- Zawodnicy na trasie kajakowo-pieszej startują w załogach dwuosobowych. W zgłoszeniu prosimy podać osobę z którą dany zawodnik startuje. Na trasach pieszych startujemy w drużynach, w których nie ma limitów osób.

6. Zgłoszenia Zgłoszenia do rajdu będą przyjmowane do 10 czerwca za pomocą formularza dostępnego na stronie www.wloczykij.com. Każda osoba, która zgłasza się swój udział w rajdzie poprzez formularz internetowy, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Ilość miejsc osób startujących w rajdzie jest ograniczona. W przypadku dużej ilości osób o starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warunkiem zakwalifikowania jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 35 zł (od jednej osoby na trasie kajakowo-pieszej i pieszej podstawowej), oraz 25 zł (od jednej osoby na trasie krótkiej), również do dnia 10 czerwca.

7.
Organizatorzy na trasie kajakowo-pieszej zapewniają:
- kajak wraz z wyposażeniem,
- kamizelkę ratunkową,
- mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi i opisami,
- nagrody dla zwycięzców,
- posiłek i napoje (herbata, woda) na mecie

8.
Organizatorzy na trasach pieszych zapewniają:
- mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi i opisami,
- nagrody dla zwycięzców,
- posiłek i napoje (herbata, woda) na mecie

9. Główne zasady poruszania się zawodników
- Trasa rajdu zostanie wyznaczona w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK). Zadaniem uczestników będzie pokonanie trasy rajdu pieszo oraz kajakiem przy użyciu mapy dostarczonej przez Organizatora w skali 1:25 000. Potwierdzenie PK nastąpi poprzez perforację otrzymanej karty startowej w odpowiednim polu.
- Zawodnicy startują w kolejności czasowej wyznaczonej przez sędziego startowego.
- Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z pomocy osób trzecich i korzystania z jakichkolwiek innych środków transportu.
- Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż. w szczególności: rozpalania ognisk oraz zaśmiecania. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników.
- Zalecane jest posiadanie telefonu komórkowego, kompasu oraz nieprzemakalnego worka chroniącego ekwipunek w kajaku (na trasie kajakowo-pieszej).
- W trakcie pokonywania trasy rajdu kajakiem obowiązuje nakaz posiadania na sobie kamizelki ratunkowej.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na trasach Rajdu.

10. Opłaty
- Opłatę startową należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Republiki Międzyodrza - Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Gryfinie 62203000451110000002049860. Płatność należy uiścić do 10 czerwca 2013 roku.
- W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej w podanym terminie zawodnik zostanie skreślony z listy startujących.
- Niestawienie się na starcie rajdu nie upoważnia do zwrotu wpłaconych pieniędzy.
- Zwrot wpłaconych pieniędzy może nastąpić jedynie w momencie poinformowania organizatora o rezygnacji ze startu najpóźniej dwa dni przed dniem startu rajdu.

11. Zasady klasyfikacji
- Warunkiem ukończenia rajdu jest pokonanie pełnej trasy i zaliczenie choć jednego punktu kontrolnego.
- O kolejności decyduje przede wszystkim ilość zdobytych punktów kontrolnych, później ilość punktów w konkursach i zadaniach, a następnie czas pokonania trasy.
- Sklasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy zaliczą jeden PK i zmieszczą się w wyznaczonym czasie.

12. ORGANIZATOREM RAJDU jest Stowarzyszenie Republika Międzyodrza. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: miedzyodrzarepublika@gmail.com.

Wyniki Włóczykij Trip Extreme Zamów karnet Zamw bilet jednodniowy Zamów bilet na Bal Włóczykija (polsko - ukraiskie spotkanie integracyjne) Zamów bilet na Bal Włóczykija (polsko - ukraiskie spotkanie integracyjne) - z karnetem Zamów bilet na koncert Sneaky Jesus Zamów bilet na koncert Sneaky Jesus (z karnetem) Zamów bilet na wycieczke do Myliborza Zamów bilet na wycieczke do Myliborza (z karnetem)

Archiwum

15. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij14. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij12. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij10. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij8. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij7. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij6. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij5. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij4. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij3. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij2. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij1. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

Kontakt

Spiritus Movens - Przemek Lewandowski - fluxoplazma@gmail.com
Biuro festiwalu - Gryfiński Dom Kultury - sekretariat@gdk.com.pl

Dołącz do nas Włóczykij na FB

Projektowanie stron internetowych - kostek.net