Piotr Wnuk

"Laos - ludowe zwyczaje i przesądy"

Data prezentacji: 25 lutego, godzina 20:00

Piotr Wnuk opowie na festiwalu o codziennym życiu animistycznych społeczności zamieszkujących laotańskie wioski. To miejsca gdzie lokalne wierzenia i rytuały są ważną częścią codziennego życia. Z drugiej strony Laos to kraj gdzie znaczącą rolę odgrywa chińska ekspansja inwestycyjna. Autor prelekcji zwróci uwagę na szanse i zagrożenia jakie niesie za sobą budowa hydroelektrowni, które znajdują się na rzece Nam Ou (dopływ Mekongu przepływający przez prowincje Phongsaly i Luang Prabang). Hydroelektrownie destabilizują prąd rzeki, co przekłada się na problemy z połowami, utrudnienia w funkcjonowaniu rzecznych szlaków transportowych, podtopienia oraz negatywnie wpływa na lokalne gatunki zwierząt i roślin.