Włóczykij 2009
Podróżnicze wieści

Zobacz wcześniejsze edycje festiwalu Włóczykij

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

Antoni Porzeziński "Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu"


Próba odtworzenia na podstawie dostępnych źródeł archeologicznych wczesnośredniowiecznej sieci osadnictwa w okresie od końca VI wieku do przełomu XII/XIII wieku na wydzielonym terytorium z południowo-zachodniej części obszaru Pomorza Zachodniego, ograniczonego od południa oraz zachodu rzeką Odrą (powyżej ujścia rzeki Warty), rzeką Rurzycą od strony północnej i Myślą od strony południowo-wschodniej.

Autor książki - Antoni Porzeziński jest nie tylko autorem wielu publikacji dotyczących wczesnośredniowiecznego Pomorza, ale i jednocześnie badaczem licznych stanowisk wczesnośredniowiecznych w północno-zachodniej części Polski.

Studium osadnicze dawnej ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu ukazało się nakładem wydawnictwa Stowarzyszenia Terra Incognita.